Strategia dobrej komunikacji wewnętrznej w dużych firmach

Zacznijmy od najważniejszego. Po co nam w ogóle ta komunikacja wewnętrzna? Czy naprawdę jest taka potrzebna?

Mam dla Ciebie dwie odpowiedzi – krótką i bardzo krótką.

Bardzo krótka odpowiedź brzmi: tak, naprawdę komunikacja wewnętrzna to fundament każdej firmy. I możesz o tym przeczytać w poście Szymona.

4 kroki do stworzenia skutecznej komunikacji wewnętrznej

Standardowe podejście do komunikacji wewnętrznej w firmie jest następujące: Organizacja jest przedstawiona jako niezależny byt, wewnątrz którego wydarzają się jakiej procesy. Można powiedzieć, że organizacja jest na te procesy swego rodzaju naczyniem. Jednym z takich zjawisk występujących w firmie jest komunikacja wewnętrzna

Uznanie, walidacja i feedback — Filary skutecznej komunikacji

Według badań instytutu Gallupa jedynie 26% pracowników uważa, że komunikaty na temat wykonanych zadań pomagają im w pracy i są dla nich motywujące. To bardzo niska wartość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dane na temat własnej efektywności są kluczowe w rozwoju pracownika.

Jak aplikacja do komunikacji tworzy zaangażowaną społeczność w firmie?

ajbogatszy człowiek w historii — John D. Rockefeller rzekł niegdyś: ,,Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”. Autor tych słów urodził się niemal 200 lat temu. Nie zmienia to faktu, że dziś są one tak samo aktualne jak w dniu gdy zostały wypowiedziane.