Uznanie, walidacja i feedback — Filary skutecznej komunikacji

Według badań instytutu Gallupa jedynie 26% pracowników uważa, że komunikaty na temat wykonanych zadań pomagają im w pracy i są dla nich motywujące. To bardzo niska wartość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że dane na temat własnej efektywności są kluczowe w rozwoju pracownika.