Jak aplikacja do komunikacji tworzy zaangażowaną społeczność w firmie?

ajbogatszy człowiek w historii — John D. Rockefeller rzekł niegdyś: ,,Umiejętność komunikowania się stała się w dzisiejszym świecie towarem, za który gotów jestem płacić więcej, niż za jakikolwiek inny”. Autor tych słów urodził się niemal 200 lat temu. Nie zmienia to faktu, że dziś są one tak samo aktualne jak w dniu gdy zostały wypowiedziane.