Czy dobra kultura pracy gwarantuje sukces?

O kulturze pracy najczęściej mówi się na przykładzie nowoczesnych firm technologicznych. Wymienia się takich gigantów Google, Microsoft, Netflix, IBM… Najczęściej są to firmy z pracownikami biurowymi. O nich pojawiają się książki, artykuły, podcasty. Dlaczego? Bo mając środki i czas byli prekursorami innowacji. Firmy działające w biurach nie są jednak jedynymi, które potrzebują zmian w kulturze pracy. Wręcz przeciwnie — firmy produkcyjne, by nadążyć za swoimi czasami, potrzebują ich bardziej niż kiedykolwiek